Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4
  

tel. / phone : +420 261 264 060
e-mail : acc-tax@acc-tax.eu

Daně

Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky Nepřehledný daňový systém, časté změny legislativy a vysoké daňové sankce nahánějí podnikatelům husí kůži.
Náš daňový poradce po důkladné analýze daňových rizik klienta nalezne optimální řešení jeho daňových povinností, v rámci zákonné daňové optimalizace.
Snižování daňové zátěže realizujeme přes efektivní odpisy hmotného i nehmotného majetku, daňové úlevy a efektivní metodiku účtování.


Našim klientům poskytujeme tyto služby:


• zpracování veškerých daňových přiznání, včetně příloh, jmenovitě:
Přímé daně
- daň z příjmu fyzických
- daň z příjmu právnických osob
Majetkové daně
- daň z nemovitostí
- silniční daň
Převodové daně
- daň dědická
- daň darovací
- daň převodu nemovitostí (od 2014 daň z nabytí)
Nepřímé daně
- daň z přidané hodnoty
- spotřební daň
• Zpracováváme přiznání i pro klienty, kteří nám předají účetní výstupy zpracované mimo naši společnost.
• Součásti zpracovaného přiznání k dani z příjmů fyzických osob je i vyhotovení Přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, a dále předání platebního kalendáře na následující rok.
• Na základě dohody s klientem můžeme zasílat upozorňující e-maily s daňovými povinnostmi.
• Zastoupíme vás při případné kontrole v daňovém řízení u finančních úřadů.
• Zatřídíme dlouhodobý majetek, zpracujeme daňový a účetní odpisový plán
• Zefektivníme vám metodiku vedení účetnictví
• Zajistíme vám audit u auditorské společnosti, budeme se na něm efektivně podílet
• Prodloužíme vám termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu do 30. června následujícího roku (resp. prodloužíme zákonný termín o 3 měsíce navíc)
• Na základě plné moci můžeme komunikovat za vás se správcem daně, podávat napřímo elektronicky daňová přiznání
• Můžeme obsluhovat vaši datovou schránku, dle vymezeného pověření
Účetnictví Daňový servis Ostatní služby Účetní poradenství Daně Daňové poradenství Mzdy a personalistika Outsourcing mezd Outsourcing daní Účetní servis Mzdový audit Outsourcing účetnictví Účetní audit Personální agenda Mzdové účetnictví Daňový poradce Supervize účetnictví Zpracování mezd Daňová evidence Vedení personální agendy Podvojné účetnictví Výpočet mezd Správa nemovitostí Realitní služby Daňové přiznání Pracovní smlouvy Účetní závěrka Účetní firma ÚČETNICTVÍ PRAHA 4 - Lhotka MZDY PRAHA 4 Online vedení účetnictví

Copyright © Acc&Tax Pro s.r.o.    |    Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2018    |    administrace
   Jsme v: KatalogFirem.cz   Firmy ČR - AccTax Pro s.r.o.   cz